Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thôn 4 xã Quảng Giao long trọng tổ chức đón nhận Quyết Định công nhận thôn Nông Thôn Mới kiểu mẫu năm 2023

Thôn 4 xã Quảng Giao long trọng tổ chức đón nhận Quyết Định công nhận thôn Nông Thôn Mới kiểu mẫu năm 2023

Chi tiết »
Hội nghị thẩm định Thôn 4, xã Quảng Giao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Hội nghị thẩm định Thôn 4, xã Quảng Giao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Chi tiết »
Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã về kiểm tra công tác xây dựng thôn kiểu mẫu của thôn Thủ Lộc

Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã về kiểm tra công tác xây dựng thôn kiểu mẫu của thôn Thủ Lộc

Chi tiết »

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa