Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện gửi trực tuyến hồ sơ yêu cầu cấp các loại bản sao trích lục hộ tịch đối với công dân thực hiện tại UBND cấp xã

Bước 1: Đăng nhập vào đường link của “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa”

https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-nop-ho-so.aspx?code=B3A0B77F2D57

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến

Chọn các trường thông tin: Dịch vụ công trực tuyến; UBND xã Quảng Giao; UBND huyện Quảng Xương; lĩnh vực hộ tịch; thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

Bước 4: Chọn các tệp giấy tờ phải nộp, phải xuất trình và thông tin khai theo mẫu

Biểu mẫu điện tử tương tác yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục hộ tịch

/upload/files/18_%20BMDT%20tuong%20tac%20cap%20ban%20sao%20trich%20luc(2).doc

Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch

/upload/files/18_%20TK%20yeu%20cau%20ban%20sao%20trich%20luc%20ho%20tich(3).doc

Bước 5: Nộp hồ sơ

Để thực hiện thực hiện thủ tục hành chính công dân tải các mẫu nhập thông tin đầy đủ, lưu trữ để thực hiện cho những lần tiếp theo khi có yêu cầu./.

Văn Thông

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa