Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hướng dẫn thành phần hồ sơ yêu cầu cấp các loại bản sao trích lục hộ tịch đối với công dân thực hiện tại UBND cấp xã

1. Bản sao Giấy khai sinh.

2. Khai tử

3. Kết hôn.

4. Giám hộ

5. Chấm dứt giám hộ.

6. Nuôi con nuôi.

7. Nhận cha, mẹ, con.

8. Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Khi thực hiện yêu cầu cấp, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến một trong các loại trích lục hộ tịch trên công dân cần chuẩn bị nộp, đính kèm thành phần hồ sơ, tên giấy tờ sau:

* Giấy tờ phải nộp: Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

- Biểu mẫu điện tử tương tác cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục hộ tịch (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);

/upload/files/18_%20BMDT%20tuong%20tac%20cap%20ban%20sao%20trich%20luc(1).doc

- Tờ khai đề nghị bản sao Trích lục hộ tịch theo mẫu trong trường hợp người yêu cầu là cá nhân hoặc Văn bản yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);

/upload/files/18_%20TK%20yeu%20cau%20ban%20sao%20trich%20luc%20ho%20tich(2).doc

* Giấy tờ phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp xác nhận thông tin hộ tịch. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT), được hệ thống điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến)./.

Văn Thông

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa