Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc Gia.

 Từ ngày 10/7/2023, UBND xã Quảng Giao triển khai giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến liên thông đối với nhóm dịch vụ công:

1. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 2. Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

3. Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú.

Để thực hiện dịch vụ công trực tuyến liên thông người dân truy cập Cổng dịch vụ công Quốc Gia, đường link: https://dichvucong.gov.vn và đăng nhập vào Hệ thống định danh xác thực điện tử -VneID, đối với người dân chưa có tài khoản Hệ thống định danh xác thực điện tử -VneID có thể đăng ký để sử dụng, công dân tải hướng dẫn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến sau đây:

/upload/files/HD%20c%c3%b4ng%20d%c3%a2n%20n%e1%bb%99p%20HS%20li%c3%aan%20th%c3%b4ng%20khai%20sinh%2c%20khai%20t%e1%bb%ad%20(1).pdf

Hiện nay công dân có phát sinh việc giải quyết đối với 3 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên tại UBND xã Quảng Giao đã được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện trực tuyến 100% số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết. Việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến nói chung và 3 nhóm thủ tục hành chính liên thông công dân không phải đến cơ quan nhà nước để đăng ký nộp hồ sơ mà thực hiện tại nhà, chủ động về thời gian, giảm chi phí khác, theo dõi kết quả giải quyết. Từ những tiện tích thực tiễn mang lại đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến đề nghị công dân tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến./.

                                                                                                                                                                                                     Văn Thông

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa