Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Công bố công khai đính chính, hiệu chỉnh đồ án Quy chung xây dựng xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương đến năm 2030.

Ngày 21/02/2023, UBND huyện Quảng Xương ban hành Quyết định về việc đính chính, hiệu chỉnh đồ án Quy chung xây dựng xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương đến năm 2030, UBND xã Quảng Giao công bố công khai Quyết định và bản đồ quy hoạch đồ án dưới đây.

Người dân xem chi tiết Quyết định về việc đính chính, hiệu chỉnh đồ án Quy chung xây dựng xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương đến năm 2030, tải Quyết định đính kèm dưới đây:

/upload/files/2_QD-dinh-chinh-QD-phe-duyet-QH_-QuangGiao(21_02_2023_16h43p23)_signed%20(1).pdf

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tải bản đồ đính kèm dưới đây:

/upload/files/4_QHSD%20DAT_XaQuangGiao22_2_A0.pdf

                                                                                                                                                                                                     Văn Thông 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa