Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ đồ án QHC đô thị Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045.

1. Công văn về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ đồ án QHC đô thị Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045:

/upload/files/e870c56474824d4dCV%20l%e1%ba%a5y%20%c3%bd%20ki%e1%ba%bfn.pdf

2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045

/upload/files/bd3418d9d1b2603dthuyet%20minh%20NV%20TX%20Quang%20Xuong%20(1).doc

 

3. Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

4. Bản đồ ranh giới và phạm vi lập QH

 

 

Văn Thông

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa