Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hội nghị thẩm định Thôn 4, xã Quảng Giao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Hội nghị thẩm định Thôn 4, xã Quảng Giao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Chiều ngày 23/03/2023,  hội đồng thẩm định Nông thôn mới huyện do đồng chí Hà Thế Anh – PCT UBND huyện, CT HĐ thẩm định NTM huyện làm trưởng đoàn, cùng đi có thành viên trong đoàn thẩm định là lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan đã tổ chức hội nghị thẩm định thôn đạt chuẩn NTM Kiểu mẫu tại thôn 4 xã Quảng Giao. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, các đoàn thể chính trị xã Quảng Giao cùng ban phát triển thôn 4.

Đoàn thẩm định đi thăm các tuyến đường tại thôn 4 Đoàn thẩm định đi thăm các tuyến đường tại thôn 4.

 Đoàn thẩm định đi thăm mô hình vườn mẫu

Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia bỏ phiếu công nhận thôn 4 xã Quảng Giao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thành viên HĐ Thẩm định tham gia bỏ phiếu công nhận thôn 4 xã Quảng Giao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa