Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông tin liên hệ

  Xã Quảng Giao, Quảng Xương, Thanh Hoá

  02373799717

  

  quanggiao.quangxuong@thanhhoa.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Quảng Giao

Địa chỉ: Thôn Đai, Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa

Số điện thoại:0947189286

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa