Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG GIAO
  • Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0273)792.191 ; Fax: (0373)863.002; Email: ubndquanggiao@gmail.com
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa